AMEplus uzyskała niemal 100% wynik w audycie oceny zrównoważonego rozwoju zleconego przez Grupę Volkswagen


Na terenie siedziby firmy AMEplus, na zlecenie Grupy Volkswagen, został przeprowadzony audyt zewnętrzny CSR (Corporate Social Responsibility). Podstawą przeprowadzonego audytu był Kodeks etyki dla partnerów biznesowych, przygotowany przez Grupę Volkswagen. Kontrola na miejscu jest jedną z części S-Rating, będącej oceną zrównoważonego rozwoju, przydzielaną partnerom grupy VW.

Firma AMEplus uzyskała niemal 100% wynik w przeprowadzonym audycie, spełniając wymagania uważane za podstawę w pomyślnych relacjach biznesowych między Grupą Volkswagen a jej partnerem.