Amesite


Internetowy system akwizycji danych i sterowania Amesite.

Pakiet AMESITE jest wykonany w technologiach internetowych i jest narzędziem programowym do wykonania i uruchomienia aplikacji systemów wizualizacji, monitorowania oraz zbierania i przetwarzania danych pomiarowych różnego rodzaju obiektów, jak również aplikacji do ich zdalnego sterowania z wykorzystaniem przeglądarek internetowych. Funkcjonalność AMESITE w znacznej części pokrywa się z podstawową funkcjonalnością profesjonalnych pakietów zbierania danych i monitorowania oraz sterowania nadrzędnego SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).

AMESITE umożliwia:

 • Dostęp przez Internet.
 • Efektywne wykorzystanie zaawansowanych algorytmów sterowania oraz algorytmów wymagających dużego nakładu obliczeniowego.
 • Możliwość przetwarzania grafiki trójwymiarowej w celach wizualizacji danych i procesów przemysłowych.
 • Możliwość efektywnego wykorzystania obrazów z kamer i przetwarzania obrazów dla celów sterowania.

Aplikacja internetowa jest wykonana w następujących technologiach informatycznych:

 • w technologii apletów Java opracowanych przez firmę Sun Microsystems,
 • w części związanej z zarządzaniem zasobami i użytkownikami – w technologii PHP/CSS/HTML, z dostępem przez przeglądarkę internetową.

Dostęp do danych jest zrealizowany bez wymogu instalacji specjalistycznego oprogramowania, jedynie za pomocą przeglądarki WWW typu IE lub Mozilla Firefox. Jedynym wymaganiem jest posiadanie zainstalowanego darmowego oprogramowania JRE (Java Runtime Environment) w wersji przynajmniej 1.6.

Architektura systemu AMESITE

System, co jest charakterystyczne dla wyższych warstw sterowania, posiada architekturę klient-serwer.

Serwer

W skład serwera wchodzą następujące elementy:

 • Serwer HTTP (Serwer Apache), którego rolą jest udostępnianie poprzez Internet aplikacji klienta i potrzebnych do jego pracy plików. Klient jest programem napisanym w języku Java i może być uruchamiany jako aplet lub za pomocą technologii iStart. Dzięki temu nie jest wymagane aby komputer, od którego użytkownik chciałby mieć dostęp do systemu, posiadał specjalistyczne oprogramowanie a jedynie darmowy interpreter języka Java, tzw. Java Runtime Environment.
 • Komponent komunikacyjny (Communication), który ma zapewnić wymianę danych pomiędzy klientami a źródłami tych danych, takimi jak: dyski, bazy danych, serwery OPC, czy inne aplikacje np. iFIX.
 • Komponent przechowywania danych (Data Components). W tej części systemu przechowywane sądane, które podlegają dalszemu przetwarzaniu.
 • Komponent przetwarzania danych (Data Processing). Serwer posiada możliwość zaawansowanego przetwarzania danych, np. przetwarzanie obrazów, realizację algorytmów sterowania czy strategii zarządzania procesem produkcji.

Zadaniem serwera jest udostępnianie danych dla klientów. Jest on pomostem pomiędzy danymi pochodzącymi z procesu, lub innego systemu jak np. iFIXa, a klientami. Klienci udostępniają dane operatorom, za pomocą których można wpływać na sposób sterowania procesem przemysłowym przez serwer. Komponent komunikacyjny składa się z elementów dostarczających możliwość wymiany danych poprzez protokół TCP/IP, technologię OPCEDAHDA oraz komunikację z bazami danych.

Protokół komunikacji OPC (OLE for Process Control) to otwarty przemysłowy standard komunikacji, służący do wymiany danych pomiędzy urządzeniami automatyki.

EDA (Easy Database Access) i także HDA (Historical Data Access) to protokoły wspierane przez iFIX i służące do wymiany danych. EDA pozwala na prosty i szybki dostęp do danych zbieranych przez system iFIX. Umożliwia zapis, odczyt oraz śledzenie zmian zmiennych z bazy danych iFIXaHDA pozwala na dostęp do historycznych danych iFIXa, importowanie i wczytywanie danych Lab Data do iFIXaLab Data to dane wygenerowane przez inną aplikację np. Microsoft Excel.

Do komunikacji z bazami danych wykorzystywane jest ODBC (Open DataBase Connectivity)ODBC to API(Application Programming Interface ) niezależne od systemu operacyjnego, języka programowania i bazy danych. Umożliwia łączenie się i wymianę informacji z bazami danych.
Z uwagi na szybkość działania programów pisanych w językach kompilowanych serwer AMESITE jest aplikacją pisaną głównie w języku C++.

Aplikacja klienta jest napisana w języku Java. Dostęp do aplikacji jest możliwy przez sieć internetową. Komputer klienta łączy się z serwerem HTTP, pobiera i uruchamia aplikację.
Opisane rozwiązanie posiada bardzo istotne zalety:

 • Na komputerze klienta z reguły nie jest wymagane instalowanie żadnego oprogramowania oprócz interpretera języka JavaJava Runtime Environment – interpreter języka Java, będący środowiskiem uruchomieniowym aplikacji pisanych w tym języku jest w dzisiejszych czasach oprogramowaniem popularnie występującym na komputerach i powszechnie znanym. Zdobycie JRE nie stanowi żadnego problemu i nie wymaga wnoszenia opłat.
 • Wprowadzenie jakichkolwiek zmian czy poprawek do systemu nie wymaga aktualizacji oprogramowania na komputerach klientów. W ten sposób wszyscy klienci zawsze korzystają z najnowszej i aktualnej wersji systemu. Jest to bardzo praktyczne zarówno dla końcowych użytkowników systemu jak i dla zespołu tworzącego system. Administratorzy systemów komputerowych w zakładach przemysłowych nie muszą dbać o uaktualnianie aplikacji systemu AMESITE na komputerach wszystkich klientów, których może być wiele. Dostęp do systemu można mieć z praktycznie każdego komputera, który ma dostęp do Internetu. Programiści tworzący system nie muszą dbać o kompatybilność ze starszymi wersjami, która prowadzi przeważnie do zmniejszenia wydajności systemu.