Artykuł Roku 2020 czasopisma Shock and Vibration dla pracy współautorstwa AMEplus


Inauguracyjną Nagrodę Artykuł Roku czasopisma Shock and Vibration za rok 2020 przyznano artykułowi współautorstwa AMEplus:

„Development and Verification of the Diagnostic Model of the Sieving Screen” („Opracowanie i weryfikacja modelu diagnostycznego przesiewacza”) przygotowanego przez zespół w składzie:  Pavlo Krot, Radosław Zimroz, Anna Michalak, Jacek Wodecki, Szymon Ogonowski, Michał Drozda i Marek Jach.

Redaktor naczelny Dr Huu-Tai Thai wybrał ten artykuł do nagrody z następujących powodów:

„Artykuł ten został wybrany ze względu na jego znaczący wkład w diagnostykę usterek maszyn wibracyjnych stosowanych w górnictwie. Jego treść jest również dobrze dostosowana do zakresu czasopisma i oczekuje się, że wzbudzi duże zainteresowanie społeczności naukowej”.

Zachęcamy do przeczytania tego artykułu tutaj (https://www.hindawi.com/journals/sv/2020/8015465/)

Nagrodzony artykuł jest wynikiem prac w ramach projektu OPMO, współfinansowanego przez EIT Raw Materials GmbH.