Automatyka


Projektowanie i oprogramowanie systemów sterowania

main
Oferta działu AKP – Aparatura kontrolno-pomiarowa obejmuje kompleksowe usługi wykonania dokumentacji projektowej dla wszystkich warstw hierarchicznej struktury systemów sterowania oraz usługi w zakresie ekspertyz i nadzoru autorskiego.

AMEplus oferuje wykonanie projektów we wszystkich fazach procesu projektowego:

  • Sporządzenie specyfikacji potrzeb użytkownika, dobór aparatury kontrolno-pomiarowej AKP, sporządzenie specyfikacji sprzętowej i materiałowej oraz kosztorysowanie.
  • Wykonanie dokumentacji projektu rozdzielni zasilania, instalacji elektrycznej, tras kablowych oraz szaf sterowniczych, komputerowych oraz sterownikowych sieci obiektowych i sieci komputerowych. Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych i automatyki wykonywana jest w środowisku pakietu programowego EPLAN.
  • Opracowanie struktury funkcjonalnej systemu sterowania, wykonanie projektu konfiguracji i oprogramowania systemów sterownikowych, komputerowych oraz bazodanowych.

W zakresie działalności jest również doradztwo techniczne oraz opracowania przedprojektowe m.in.: analiza techniczno-ekonomiczna, zestawienia kosztów, studia wykonalności.

Zespół projektowy AMEplus realizuje również zlecenia projektowe i nadzoru autorskiego, we współpracy z podwykonawcami, które obejmują kompleksowe projekty linii technologicznych i maszyn we wszystkich branżach: architektonicznej, budowlanej, technologicznej, mechanicznej; elektrycznej i elektronicznej.

Kompletacja dostaw sprzętu, montaż i uruchomienie

Dział montażu wykonuje prefabrykację szaf zasilania i napędów elektrycznych, szaf sterowniczych i elementów sieci komputerowych, jak również montaż obiektowy czujników i elementów wykonawczych oraz tras kablowych.