II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi


AMEplus wzięło udział w organizowanym w dniach 16-18 lipca 2012r. w Lubinie II Międzynarodowym Kongresie Górnictwa Rud Miedzi pod patronatem Prezydenta RP, któremu towarzyszyła wystawa maszyn i urządzeń produkowanych przez firmy współpracujące z zakładami górniczymi KGHM Polska Miedź S.A. oraz firm prezentujących swoje rozwiązania techniczne do stosowania w górnictwie i przeróbce rud miedzi.

AMEplus na stoisku wystawowym prezentowało swoje innowacyjne rozwiązania dla KGHM Polska Miedź S.A.:

  • Dla Zakładów Górniczych: iDotra – Oprogramowanie do diagnostyki podziemnego systemu radiokomunikacji trunkingowej DOTRA oraz Projekt naukowo-badawczy pomiarów dźwięczności wyrobisk górniczych.
  • Dla Zakładu Hydrotechnicznego: Datalogger VWS (Vibrating Wire Sensor) – koncentrator pomiarów z czujników strunowych, stosowanych w pomiarach geotechnicznych.
  • Dla Zakładów Wzbogacania Rud: FloVis – Wizyjny System Optymalizacji Sterowania Procesami Flotacji oraz SAIM – System Analizy i Modelowania Procesów wzbogacania rud miedzi.
  • Dla Hut Miedzi: SOS PE – System Operatywnego Sterowania Procesami Elektrorafinacji Miedzi na Wydziałach Elektrorafinacji w Hutach Miedzi “Legnica”, Głogów I i Głogów II oraz TermoVis – System Termowizyjny do Kontroli Procesu Elektrorafinacji Miedzi.

Na sesji tematycznej w Sali Kolegialnej w siedzibie Zarządu KGHM został zaprezentowany referat zgłoszony na konferencję na temat “Optymalizacja sterowania procesami flotacji przy zmiennych parametrach nadawy z zastosowaniem systemu FloVis w KGHM PM O/ZWR Rejon Rudna”. System FloVis został zgłoszony do konkursu i zdobył główną nagrodę “Złoty medal” za Innowacyjny produkt w 2012 r. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu AMEplus – Tadeusz Legierski, który dzień wcześniej został wyróżniony przez uroczyste włączenie do braci górniczej.