III Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi


AMEplus wzięła udział w organizowanym już po raz trzeci Międzynarodowym Kongresie Górnictwa Rud Miedzi, który odbył się w dniach 16-18 września 2015r. w Lubinie.

20150917_TF025

Wiodącymi tematami Kongresu była problematyka pozyskiwania i udostępniania złóż oraz techniczne, technologiczne i organizacyjne aspekty prowadzenia działalności górniczej. W trakcie obrad prezentowanych zostało 76 referatów podejmujących ważne zagadnienia z zakresu górnictwa rud miedzi.

AMEplus na swoim stoisku prezentowało najnowszy system “Platformę Optymalizacji Sterowania Procesami Wzbogacania Rud Miedzi”. Jest to nowoczesna platforma wdrażana obecnie we współpracy z ekspertami KGHM na obiektach ZWR we wszystkich rejonach.

 

reklama7Platforma złożona jest z 3 głównych systemów stosowanych na poszczególnych etapach wzbogacania rudy, są to :

  • FloVis -Wizyjny system optymalizacji sterowania procesami flotacji
  • MillVis – System optymalizacji sterowania pracą młynów w oparciu o parametry wizyjne produktów i charakterystykę dźwiękową i drganiową młyna.
  • ConVis – System monitorowania i kontroli pracy taśmociągu, wykorzystujący liniowy skaner laserowy i kamerę wizyjną do pomiarów parametrów pracy oraz stanu taśmociągu transportowego.