Konsulting


Prace badawczo-rozwojowe w zakresie optymalizacji sterowania procesami technologicznymi

main_kAMEplus oferuje uslugi badawczo-rozwojowe w zakresie identyfikacji procesów technologicznych i optymalizacji ich sterowania.

Podstawą tej oferty jest bogaty dorobek pracowników AMEplus w zakresie analizy systemowej procesów technologicznych, a w szczególności w zakresie sterowania zlożonymi ukladami regulacji.

Konsulting dla energetyki przemyslowej

Dzialalność konsultingowa w energetyce zawodowej i przemyslowej. Doradztwo techniczne oraz opracowania przedprojektowe m.in.: analiza techniczno-ekonomiczna, zestawienia kosztów, studia wykonalności, due diligence.

Wspólczesny rynek mediów energetycznych wymusza konieczność podjęcia nowych przedsięwzięć energetycznych i modernizacji istniejących zasobów. Podejmowanie istotnych decyzji inwestycyjnych w energetyce wymaga zidentyfikowania potrzeb i możliwości Klienta oraz jego silnych stron.

Silnymi stronami mogą być nie wykorzystane w pelni możliwości produkcyjne, tanie paliwo, możliwość wykorzystania efektu skojarzenia, objęcie nowych rynków itp. W tego typu analizach systemowych uwzględnia się również potencjalne ryzyko realizacji projektu. Celem takich analiz jest poszukiwanie optymalnego planu zadania inwestycyjnego w zakresie energetyki.

AMEplus oferuje dzialalność konsultingową w energetyce zawodowej i przemyslowej obejmującą doradztwo techniczne oraz wykonywanie opracowań o charakterze przedprojektowym m.in.: analizy techniczno-ekonomiczne, zestawienia kosztów, studia wykonalności, due diligence.

Opracowania konsultingowe przedstawiane są w różnych koncepcjach, które poddaje się analizie systemowej, umożliwiającej poszukiwania optymalnego rozwiązania z punktu widzenia potrzeb i możliwości Klienta.