Kontrolki OCX


Modul AmeFixRecorder

Zapis alarmów i zdarzeń pakietu iFIX do relacyjnych baz danych ODBC Program AmeFIXRecorder ma następujące właściwości:

 • łatwa konfiguracja wyboru alarmów do archiwizacji (w formacie dodatkowej tabeli w relacyjnej bazie danych lub w plik typu CSV ),
 • możliwość przeładowania konfiguracji programu w trybie online lub wstrzymania zapisu za pomocą bloku FIX’a (FIX Tagname),
 • możliwość uruchomienia jako usługa (service),
 • indeksowana relacyjna baza danych alarmów i zdarzeń,
 • dostępna opcja automatycznego tworzenia nowych tabel np. dla kolejnych miesięcy lub lat.

Modul AmeFIXAlarmRecorder – umożliwia zapis alarmów do relacyjnej bazy danych. Posiada następujące właściwości:

 • do określenia docelowej relacyjnej bazy danych wykorzystuje nazwy żródla danych ODBC (Data Source Name),
 • korzysta z kolejki WUSERQ1.EXE i zapisuje do relacyjnej bazy następujące informacje o alarmie: Date In, Date Last, Alarm Status, Logical Node, Tagname, Value, Operator Node, Operator Name, Alarm Area, Alarm Priority,
 • zapisuje alarmy, a z komunikatów wyodrębnia potwierdzenia alarmów i zapisuje je jako alarmy o statusie ACK, dzięki temu potwierdzenia alarmów mogą być w prosty sposób filtrowane.

Modul AmeFIXEventRecorder – umożliwia zapis zdarzeń do relacyjnej bazy danych. Posiada następujące właściwości:

 • może zapisywać zdarzenia wykorzystując offset do bloków (offset to Tagname), co pozwala na archiwizację dużej liczby zdarzeń przy malej liczbie punktów I/O licencji,
 • udostępnia dwa formaty archiwizacji – czas wystąpienia danego stanu i jego wartość (Date, Node, Tagname, Value) lub przedziały czasowe dla danego stanu (DateStart, Date-End, Node, Tagname, Value).

AmeGridX – Kontrolka OCX do udostępniania danych

AmeGridX jest kontrolką OCX która służy do prezentacji następujących danych:

 • z relacyjnych baz danych (zawartość obiektu Recordset ADO),
 • generowanych programowo (VBA),
 • uzyskiwanych z innych kontrolek poprzez podpinanie ich właściwości (animacji).

Najważniejszą zaletą kontrolki jest możliwość animowania koloru wierszy lub poszczególnych komórek w zależności od ich zawartości. Daje to możliwość wyróżniania kolorami charakterystycznych danych np.: krytycznych alarmów itp.

AmeAnalyzerX

Dobór nastaw regulatorów oraz analiza widmowa sygnałów (kontrolki OCX).

AmeEnvir

Zbieranie i opracowanie danych z zakresu ochrony środowiska.