Maszyny i urządzenia


AMEmachine – sterowanie maszynami i urządzeniami

Zespół AMEplus wykonał szereg usług związanych z modernizacją maszyn, wśród których warto wymienić automatyzację urządzeń spawalniczych w Raciborskiej, Sędziszowskiej i Poznańskiej Fabryce Kotłów oraz w spółce EnergoInstal Katowice.

Dorobek firmy w zakresie budowy i modernizacji systemów sterowania maszynami obejmuje:

  • Automaty do spawania ścian szczelnych kotłów energetycznych.
  • Przycinarki termiczne.
  • Wielowrzecionowe wiertarki bramowe.
  • Suwnice.
  • Maszyny do produkcji asfaltu.
  • Przygotowanie mas formierskich i odlewanie metali.
  • Wytłaczarki poliuretanowe i PCV.
  • Stanowiska odbiorcze zaworów rozrządczych do układów hamulcowych wagonów.
  • Wtapiarki anod do produkcji stożków kineskopowych.

Automat spawalniczy

Oferta AMEplus obejmuje dostawę, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji całych linii do produkcji ścian membranowych (szczelnych) stosowanych w kotłach energetycznych, w tym m.in. automatów spawalniczych, kalibrowarek płaskowników, jak również giętarek tych ścian. Sterowanie automatem zapewnia sterownik PLC połączony siecią sterownikową z przemiennikami częstotliwości w układach zasilania napędów transportu spawanych ścian oraz podajników drutu spawalniczego.

Materiały

Projekty

Zakład Przetwórstwa Metali INMET Instytutu Metali Nieżelaznych, Gliwice

Opracowanie założeń do komputerowego systemu rozliczania srebra w układzie ilościowym i wartościowym w procesie jego przeróbki

Airpack Polska, Pyskowice

Wykonanie aplikacji sterowania wytłaczarką poliuretanową.

Kreisel o/Będzin

Modernizacja oprogramowania sterowania paletyzera Möllers.

Rafako, Racibórz

System sterowania i wizualizacji pracy wiertarki 8 wrzecionowej firmy KOLB. System sterowania pracą automatu spawalniczego lukowego do spawania ścian szczelnych

Sefako, Sędziszów

System sterowania pracą automatu spawalniczego łukowego do spawania ścian szczelnych.

EnergoInstal, Katowice

System sterowania pracą automatów (typu VKW 800 i 1600) do łukowego spawania szczelnych ścian kotłów energetycznych. System sterowania pracą automatów do czołowego spawania rur w produkcji ścian szczelnych. System sterowania i wizualizacji pracy wiertarki 8 wrzecionowej firmy KOLB.

POFAKO, Poznań

Wykonanie oraz uruchomienie automatu spawalniczego do lukowego spawania ścian szczelnych.

Thomson Multimedia Polska, Warszawa

System monitorowania linii RFSK na montowni kineskopów. Sterowanie wtapiarką anod do produkcji stożków kineskopowych. Wykonanie zespołu szaf sterowniczych do prasy w linii technologicznej do produkcji ekranów kineskopowych.

ZUP, Nysa

System sterowania i wizualizacji pracy wiertarki 8 wrzecionowej firmy KOLB.

INOVA Centrum Innowacji Technicznych, Lubin

Oprogramowanie sterowania wieżyczką kotwiącą.