Obiekty hydrotechniczne


AMEhydro – monitorowanie i sterowanie obiektami hydrotechnicznymi

Firma specjalizuje się w monitorowaniu i zdalnym sterowaniu z wykorzystaniem łączności radiowej, w tym również w sieci telefonii komórkowej GSM/GPRS. W tym zakresie AMEplus oferuje telemetryczne systemy do sterowania ujęciami i obiektami wodnymi, które komunikują się z mikroprocesorowymi modułami zabezpieczeń elektrycznych CU3, MP204 firmy GRUNDFOS, zapewniającymi elektryczne zabezpieczenie napędów pomp.

Firma AMEplus zrealizowała, we współpracy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budownictwa Górniczego Budokop w Mysłowicach, projekt sieci pomiarowej ASTKZ (Automatycznego Systemu Technicznej Kontroli Zapory) zbiornika elektrowni Wodnej “Wióry”, który jest zlokalizowany w miejscowości Doły Biskupie w woj. świętokrzyskim. System pomiarów obejmuje 21 szafek pomiarowych, które są umieszczone na koronie i wewnątrz zapory. System ten dla kontroli stanu zapory, jako obiektu hydrotechnicznego, zbiera kilkaset pomiarów: poziomu wód, ciśnienia wód porowych, naprężeń w rdzeniu zapory, odkształceń rdzenia zapory, temperatury wody. Projekt obejmuje wykonanie systemu do zbierania i archiwizacji danych pomiarowych oraz ich udostępniania przez serwer internetowy. AMEplus we współpracy z Elektromontażem Rzeszów, uruchomiła również system AKP sterowania zaporą. Monitorowanie i sterowanie pracą urządzeń zapory obejmuje kontrolę położenia segmentów zasuw i poziomów wód oraz okładów elektrycznych zasilania.

Zakres monitorowania i sterowania obiektami hydrotechnicznymi obejmuje:

  • Monitorowanie hydrometrycznych stacji pomiarowych i stacji pomiaru stanów wód, jazów i śluz na rzekach.
  • Zdalne sterowanie ujęciami wody i obiektami uzdatniania wody, przepompowniami ścieków (łączność: telefoniczna, radiowa w sieci trankingowej, w sieci GSM – opcje SMS oraz Data Transfer).
  • Monitorowanie naprężeń i deformacji górotworu w geotechnicznych sieciach pomiarowych.
  • Pomiary w zbiornikach paliw.
  • Oczyszczanie ścieków, oczyszczanie cieczy zaolejonych.
  • Jazy na rzekach.

Datalogger VWS

Produktem firmy AMEplus jest Datalogger (Datalogger for Vibrating Wire Sensor Signals with Dedicated Spectrum Analyzer) z oprogramowaniem dedykowanego analizatora widmowego, przeznaczony jest do zbierania pomiarów sygnałów z czujników strunowych, które stosuje się w pomiarach geotechnicznych. więcej>

datalogger

Materiały:

Projekty

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wrocław

Monitorowanie i sterowanie pracą jazu na Odrze w Kędzierzynie-Koźlu i Opolu.

Energetyka, Lubin

System zdalnego sterowania i monitorowania pomp ujęć wody i obiektów wodnych.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Legnica

System monitorowania przepompowni ścieków w sieci GSM.

MPWiK Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Lubin

System teletransmisyjny do sterowania ujęciami wodnymi w Zakładzie Uzdatniania Wody SUW-Gola. System monitorowania hydroforni w sieci GSM

KGHM Polska Miedź o/Huta Miedzi Głogów

System zbierania pomiarów emisji i imisji w radiowej sieci trunkingowej LgomNET. Moduły programowe dla Działu Ochrony Środowiska. System monitorowania i nadzoru procesu elektrorafinacji i procesów towarzyszących.GE Intelligent Platforms Versa Max, Sieć IBM Token Passing,  iFIX 2.21 Serwer SCADA, 3 węzły iFIX 2.21 View, 10 węzłów iFIX 2.21 ReadOnly drajwer OPC do radiowej sieci trunkingowej.