AMEplus dołączyła do społeczności EIT RawMaterials


Po zakończonej sukcesem realizacji projektu badawczego SYSMEL, prowadzonego wspólnie z przedstawicielami nauki i przemysłu, firma AMEplus kontynuuje poszerzanie swoich działań w zakresie badań i rozwoju. Kolejnym krokiem na tej drodze jest dołączenie do społeczności EIT RawMaterials jako Project Partner, co pozwala na zdobycie doświadczenia w międzynarodowych projektach badawczych.

Organizacja EIT RawMaterials została powołana i jest finansowana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii, tworząc obecnie największe konsorcjum sektora surowców mineralnych na świecie. Zrzesza ponad 120 partnerów głównych i stowarzyszonych oraz ponad 180 partnerów projektowych, będących przedstawicielami wiodących branż przemysłu, społeczności uniwersyteckiej oraz instytucji badawczych z ponad 20 krajów UE.

Obecność w takiej społeczności daje firmie wyjątkowe możliwości uczestnictwa w innowacyjnych projektach badawczych, tworzenia rozwiązań najbardziej naglących problemów w sektorze surowców, jak również rozszerzenia firmowego zakresu prac badawczo-rozwojowych.

AMEplus jest jednym z sześciu partnerów biorących udział w projekcie „Operation monitoring of mineral crushing machinery” realizowanym w ramach przedsięwzięcia Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii EIT RawMaterials. Liderem projektu jest Tampere University of Technology z Finlandii, a pozostałe jednostki reprezentujące gałąź badawczą w konsorcjum stanowią Politechnika Wrocławska oraz KGHM Cuprum sp. z o.o.

Gałąź przemysłu stanowią KGHM P.M. S.A., wnosząc doświadczenie i zasoby klienta końcowego, Metso Minerals Oy, jako dostawca maszyn i technologii oraz AMEplus Sp. z o.o., jako producent i integrator systemów kontrolno-pomiarowych.

Podstawowym celem projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu monitorowania i diagnostyki kruszarek w celu poprawy ich działania i niezawodności. Zadaniem opracowanego produktu ma być zmniejszenie kosztów obsługi i napraw kruszarek oraz zwiększenie czasu ich dostępności produkcyjnej. Proponowane w projekcie rozwiązania bazują na rozbudowie istniejących systemów monitorowania, włączeniu w nie nowych elementów oraz fuzji z obecnie dostępnymi danymi w celu zapewnienia wysokiej efektywności przetwarzania danych na potrzeby podejmowania decyzji.

Główną motywacją rozpoczęcia prac nad tym projektem jest nagląca potrzeba zwiększenie wydajności i ogólnej efektywności maszyn wykorzystywanych w procesie przeróbki minerałów. Jest ona inspirowana pozytywnymi wynikami dotychczasowych prac i projektów prowadzonych przez członków konsorcjum, związanych z szeroko rozumianą obsługą maszyn oraz przewidywaniem awarii.

Podstawową korzyścią instalacji systemu ma być zmniejszenie kosztów obsługi kruszarek poprzez bardziej efektywne wykorzystanie poszczególnych urządzeń, poprawne planowanie remontów na bazie faktycznego i przewidywanego stanu urządzeń oraz zmniejszenie czasów przestojów. Dotychczasowe dane z podobnych obiektów pracujących w instalacjach przeróbki węgla wskazują na możliwość około 7% redukcji kosztów obsługi.

Projekt zakłada realizację dwóch instalacji pilotażowych. Jedna zlokalizowana będzie w siedzibie Metso, gdzie realizowane będą badania na skalę półprzemysłową. Druga instalacja wykonana będzie w ostatnim roku realizacji projektu w jednym z Rejonów O/ZWR KGHM (Polkowice), by umożliwić testy opracowanej technologii w warunkach przemysłowych.

Projekt zakłada rozbudowę systemu monitorowania o nowe urządzenia, algorytmy przetwarzania danych oraz system wizualizacji informacji dla operatora, wyposażony w moduły wspomagania decyzji i prognozowania zmian stanu technicznego urządzeń.