Przemysł motoryzacyjny


AMEautomotive – sterowanie procesami produkcji karoserii

Zespół AMEplus dysponuje kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji projektów dla przemysłu samochodowego. Zakresy tych projektów obejmują modyfikacje systemów transportu skidowego i EHB karoserii w spawalni, lakierni oraz na wydziałach montażu końcowego, jak również wprowadzenie robotów na liniach lakierni i UBS (zabezpieczenie antykorozyjne podwozia) oraz uruchomienie systemów bezprzewodowej identyfikacji karoserii MOBY-E oraz monitorowanie i optymalizację sterowania zasobami w produkcji karoserii.

Do bogatego dorobku w tym zakresie należy zaliczyć zrealizowane projekty dla:

 • ŠKODA Auto a.s. w Mlada Boleslav i Kvasiny (Republika Czeska),
 • Mercedes w Vittoria (Hiszpania),
 • Volkswagen w Poznaniu i Shanghaju (Chiny),
 • BMW w Greenville, South Caroline (USA),
 • KIA Motors Żylina (Slowacja),
 • GM OPEL w Gliwicach,
 • Fiat Auto w Tychach.

Zakres zrealizowanych projektów obejmował zadania modernizacji lub budowy systemów sterowania wszystkimi etapami w produkcji karoserii, w tym m.in. następujące zadania:

 • Transport karoserii w zgrzewalni, lakierni oraz w halach montażu.
 • Sterowanie zasobami produkcji z wykorzystaniem analizy statystycznej i metod optymalizacji.
 • Proces czyszczenia karoserii w stacjach EMU.
 • Sterowanie stacją robotów w procesie zabezpieczenia antykorozyjnego, uszczelniania oraz lakierowania.
 • Monitorowanie, kontrola oraz optymalizacja sterowania zasobami w produkcji karoserii.
 • Systemy bezprzewodowej identyfikacji karoserii i śledzenia produkcji karoserii.

Projekty

BMW Spartanburg South Carolina USA

Oprogramowanie oraz uruchomienie systemu sterowania przenośników i gniazd robotów spawalni BMW modelu X5 dla linii: Framing, Motor Inner/Outer, SideFrame.

Hyundai Montgomery Alabama USA

Systemu sterowania magazynem wysokiego skladowania dla lakierni.

Mercedes Benz Espana w Vitoria Hiszpania

System sterowania przenośników karoserii w hali lakierni Mercedes Vito

Škoda Auto w Mlada Boleslav Republika Czeska

Przygotowanie hal M11A i M11B do produkcji nowej ©koda Octavia.
Modyfikacje systemu transportu skidowego i EHB, wprowadzenie systemu bezprzewodowej identyfikacji karoserii MOBY-E na EHB; przygotowanie do wprowadzenia robotów na liniach UBS (zabezpieczenie antykorozyjne podwozia). Przygotowanie hali M13 (hala montażu końcowego) do produkcji nowej ©koda Octavia: systemów transportu kolowego oraz EHB, wprowadzenie nowego systemu wizualizacji opartego na Cimplicity PE HMI.

Škoda Auto w Mlada Boleslav Republika Czeska

Modernizacja stacji operatorskiej M11STS00 w Hali M11A. Opracowanie systemu komunikacji i sterowania. Optymalizacja sterowania zasobami produkcji. Modernizacja sterowania magazynu karoserii gotowych w lakierni M11B- przejście ze sterowania autonomicznego na kontrole w systemie sterowania produkc

ją FIS-Optimo.

Škoda Auto w Mlada Boleslav Republika Czeska

Modernizacja systemu przenośników w Hali M12B.
Opracowanie oprogramowania PLC dla szaf sterowniczych.

Škoda Auto w Kvasiny Republika Czeska

System sterowania przenośników w zgrzewalni Skoda SuperB. System sterowa

nia przenośników na lączniku hal i w hali końcowego montażu Skoda SuperB.

Škoda Auto. w Mlada Boleslav Republika Czeska

System sterowania i monitorowania lakierni Skoda OCTAVIA i FELICIA.

VW Poznań Polska

System sterowania przenośników karoserii w hali końcowego montażu. Optymalizacja pracy urządzeń transportu technologicznego

VW Shanghaj Chiny

Systemu sterowania transportem karoserii w lakierni