Polityka Prywatności – Formularz Kontaktowy


Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem formularza kontaktowego na stronie www.ameplus.pl.

  1. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie i prowadzenia korespondencji (podstawą prawną będzie udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
  2. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy, podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora a także podmioty upoważnione, występujące o te dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Dane przetwarzane będą do czasu udzielenia odpowiedzi, nie dłużej niż 3 miesiące. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi.
  4. AMEplus nie planuje przekazywania danych osobowych do odbiorców poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Przysługuje Państwu prawo do poprawienia danych, dostępu do danych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, jeśli taka została udzielona, przeniesienie danych do innego administratora oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Zakres każdego z tych praw wynika z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będą mogli Państwo skorzystać, zależeć będzie m. in. od podstawy prawnej przetwarzania przez administratora danych osobowych. Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@ameplus.pl.
  6. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, jak i podane dane nie będą przetwarzane w celu profilowania.