Sterowniki OPC


Współczesne systemy wizualizacji wyposażone są w tzw. interfejs OPC (ang.: OLE for Process Control), który stanowi standard programowy. Dzięki zastosowaniu OPC można ten sam drajwer dla urządzenia stosować we współpracy z rożnymi programami wizualizacji, z programowaniem typowo biurowym np. MS Excel, jak i dedykowanymi programami tworzonymi dla potrzeb danego urządzenia.

Firma AMEplus wykonała i wdrożyła wiele drajwerów do najróżniejszych urządzeń jak terminale wagowe, urządzenia wyświetlające informacje, przepływomierze itp. Ponadto wykonano połączenia pomiędzy sterownikami programowalnymi a oprogramowaniem wizualizacyjnym za pośrednictwem telefonii bezprzewodowej (trunking i GSM). Wykorzystanie telefonii bezprzewodowej do transmisji danych pozwala na monitorowanie rozproszonych obiektów bez potrzeby zakładania kosztownego okablowania. Umożliwia ono także wykorzystanie do monitorowania telefonów komórkowych lub radiowych sieci trunkingowych i wysyłanie informacji np. alarmowej bezpośrednio na telefon komórkowy.

Nazwa
Opis
Użytkownik
EMR System zbierania danych imisji.
Realizuje protokół komunikujący się z radiomodemami sieci trankingowej firmy ROHILL ENGINEERING.
WGA Realizuje protokół ASCII. Komunikuje się z wagą taśmociagową. AMEplus
Grzegorz Kazior
MAC Mikrokomputerowy przelicznik MacMAT do gazomierza turbinowego.
Przeznaczony do pomiaru ilości i strumienia gazu, ciśnienia oraz temperatury. (realizacja w toku).
AMEplus
Grzegorz Kazior
IEC Drajwer do zabezpieczeń energetycznych SIEMENS i Rolls-Royce. Realizuje odczyt danych i obsługę bufora zdarzeń. AMEplus
Grzegorz Kazior

Lista drajwerów pakietu FIX32

Nazwa
Opis
Użytkownik
MMI Realizuje komunikację z regulatorami firmy Marathon Monitors (prod. USA) typu MULTIPRO oraz CARBPRO 3.5. Drajwer oprócz funkcji czytania i zapisu danych umożliwia programowanie regulatorów. Regulatory MULTIPRO i CARBPRO wykorzystuje się do regulacji procesów nagrzewania i nawęglania w piecach próżniowych Funkcje tych regulatorów uzupełnia aplikacja FIX32 realizująca następujące zadania:

 • monitorowanie procesu,
 • organizacja bazy wsadów,
 • graficzna prezentacja profili temperatury i potencjału węglowego.
Lubuskie Zakłady Termotechniczne „ELTERMA” S.A.
Piotr Maliński
EMB Extended Modbus Communication
Opracowany dla systemu ENRAF używanego w zakładach petrochemicznych.
INTROL Przedsiębiorstwo Automatyzacji
i Pomiarów
Jerzy Skrabania
PSC Realizuje komunikację z urządzeniami zabezpieczającymi prod. AEG:

 • nadprądowymi (PS),
 • różnicowymi (PQ),
 • odległościowymi (PD).
Cukrownia
£UBNA S.A.
VNT Dyspozytorski System Kontroli Parametrów Produkcji i Bezpieczeństwa. Integruje podsystemy:

 • sterowania lokalnego i kontroli produkcji,
 • gazometrii, w tym metanometrii i eksplozymetrii o pomiarach ciągłych,
 • wczesnego wykrywania pożarów
 • kontroli zużycia energii elektrycznej i sprężonego powietrza,
 • sterowania transportem przenośnikowym i lokomotywowym,
 • kontroli odwadniania i inne.

System może być stosowany w kopalniach węgla (również metanowych) i rud, zakładach chemicznych, metalurgii, energetyce i innych przemysłach.

MAC Mikrokomputerowy przelicznik MacMAT do gazomierza turbinowego.
Przeznaczony do pomiaru ilości i strumienia gazu, ciśnienia oraz temperatury.
Huta „£abędy”
Tomasz Grzegorczyk
SUA Drajwer realizuje protokół komunikacyjny SUCOM-A. SUCOM-A jest szeregowym protokołem transmisji służącym do komunikacji ze sterownikami Klöckner-Moeller serii 30.
FOX Drajwer opracowany dla potrzeb komunikacji ze sterownikiem przepływu Batch Controller firmy Foxboro Eckardt. Zastosowany w GASPOL Pleszew. INTROL
Marek Wołoszyn
MFA Drajwer komunikuje się ze sterownikiem MFA 6E firmy Glötzl z Niemiec (stosowany w geotechnicznej sieci pomiarowej w komorze elektrowni Porąbka-Zar) BUDOKOP
Jerzy Krywult
GL1 SINEC L1 – komunikacja ze sterownikami firmy SIEMENS. Oprogramowanie dla sterownika umożliwia transmisję danych ze stronicowaniem. Miejskie Zakład Energetyki Cieplnej
Michał Osmola
EXR Realizuje protokół EX RTU komunikujący się ze sterownikami firmy ELKOMTECH stosowanymi w sieciach energetycznych.
OTT Realizuje protokół OTT. Transmisja modemowa z urządzeniami pomiarowymi mierzącymi poziom wody w rzekach.