Powołanie nowego Prezesa Zarządu Spółki AMEplus


Zarząd AMEplus Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 23 września 2021 r. uchwałą wspólników powołano na stanowisko Prezesa Zarządu pana Łukasza Mańkę, który wraz z panem Markiem Krzemieniem stanowi obecnie dwuosobowy Zarząd Spółki. Nowy Zarząd AMEplus Sp. z o.o. dziękuje panu Tadeuszowi Legierskiemu, który przez siedem kolejnych kadencji pełnił funkcję prezesa, za jego dwudziestoletni wkład w rozwój Spółki.