Systemy informatyczne


FloVis

main_siSystem wizyjny do przetwarzania obrazu piany flotacyjnej pozyskanego przez cyfrowe kamery sieciowe. Na podstawie wyznaczonych wartości parametrów wizyjnych ocenia się i modyfikuje wielkości sterujące przebiegiem procesu flotacji. więcej>

Datalogger VWS

Datalogger z oprogramowaniem dedykowanego analizatora widmowego, przeznaczony do zbierania pomiarów sygnałów z czujników strunowych. więcej>

Amesite

Pakiet wykonany w technologiach internetowych, który jest narzędziem programowym do wykonania i uruchomienia aplikacji systemów wizualizacji, monitorowania oraz zbierania i przetwarzania danych pomiarowych obiektów z wykorzystaniem przeglądarek internetowych. więcej>

Ametyst

Informatyczny system identyfikacji i pozycjonowania osób oraz urządzeń technicznych dla Zakładów Górniczych, gdzie wykorzystuje się teletransmisyjny system radiowy z tzw. promieniującym kablem, który jest rozprowadzony w kopalni. więcej>

ATS4

ATS4 to nowoczesny system informatyczny przeznaczony do układania planów zajęć oraz do wspomagania zarządzania zasobami uczelni oraz szkół. więcej>

Sterowniki OPC

Projekt i wdrożenie wielu sterowników do urządzeń jakich jak terminale wagowe, urządzenia wyświetlające informacje, przepływomierze, czytniki RFID. więcej>

 

Kontrolki OCX

Aplikacje, które umożliwiają zapis alarmów i zdarzeń pakietu iFIX do relacyjnych baz danych ODBC. więcej>