Systemy sterowania


Oprogramowanie PLC

main_ssOferta działu PLC w zakresie oprogramowania, dostawy i rozruchu systemów sterownikowych PLC (Programmable Logic Controller) obejmuje systemy następujących producentów: Siemens: SIMATIC S5, SIMATIC S7, GE Fanuc: VersaMax, seria 90-30, 90-70, Emerson: RX3i, RX7i, Allen Bradley: SLC 500, Control Logix 5555, Omron, Mitsubishi, Modicon Schneider, SAIA.

Grupa programistów PLC posiada bogate doświadczenie w programowaniu systemów transportu karoserii w przemyśle samochodowym we wszystkich fazach produkcji: od procesów zgrzewania, lakierni aż do montażu końcowego. Dorobek firmy stanowią systemy sterowania procesami przetwórczymi takimi jak: wzbogacanie rud miedzi, elektrorafinacji miedzi, produkcji chemii budowlanej.

Oprogramowanie SCADA

Doświadczenie AMEplus w zakresie systemów SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) pozwala na oferowanie kompleksowych usług w zakresie wykonania i uruchomienia aplikacji opracowanych w środowiskach pakietów programowych: GE Digital: Proficy iFIX,  Proficy Historian, Proficy WebSpace, Proficy Cimplicity, Wonderware InTouch, Siemens WinCC.

Systemy telemetryczne

Zrealizowane do tej pory przez AMEplus systemy telemetryczne spełniają zadanie monitorowania i zdalnego sterowania napędami pomp zainstalowanych w obiektach ujęć wody, oraz monitorowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i innych obiektów wodnych. Systemy te komunikują się z mikroprocesorowymi modułami zabezpieczeń elektrycznych CU3 i nowszymi MP204 firmy GRUNDFOS, które służą do elektrycznego zabezpieczenia napędów pomp. System w zakresie funkcji monitorowania udostępnia użytkownikowi dane pomiarowe  parametrów zasilania i pracy napędów, w tym m.in. moc czynną i bierną, temperaturę silnika i rezystancję izolacji przewodów. Oferowane systemy telemetryczne korzystają z różnych mediów transmisyjnych: telefonicznych linii przewodowych, radiowych (w tym z radiowych sieci trankingowych) oraz sieci telefonii komórkowych GSM/GPRS.

Systemy wizyjne

Projektowanie i oprogramowanie systemów wizyjnych do kontroli jakości produktów oraz do pomiaru zmiennych procesowych w układach regulacji procesów technologicznych z wykorzystaniem kamer CCD (Charge Coupled Device),CMOS (Complementary MOS) oraz termowizyjnych IR (InfraRed). Systemy Machine Vision spełniają również zadanie komunikacji z systemami sterownikowymi PLC i systemami komputerowymi SCADA, a za pośrednictwem tych systemów realizuje się funkcje sterowania i monitorowania oraz alarmowania.

Systemy radiowej identyfikacji RFID

Informatyczne systemy identyfikacji i pozycjonowania RFID (Radio-frequency identification), oparte są na teletransmisyjnych systemach radiowych, wykorzystujących radiowe czytniki znaczników ATR (Active Tag Reader). Czytniki te, z wykorzystaniem fal radiowych, wykrywają i zapamiętują  znajdujący się w ich zasięgu znacznik (tag, transponder).

Oferta AMEplus obejmuje projektowanie systemów RFID do identyfikacji osób, jak również przedmiotów i urządzeń technicznych. Systemy te stosuje się do kontroli przepływu towarów wyposażonych w układy elektroniczne przytwierdzone do nadzorowanych przedmiotów. Dzięki integracji z  systemami ERP (Enterprise Resource Planning) możliwe jest pobieranie aktualnych danych dotyczących kontrolowanych zasobów.

Systemy zarządzania produkcją MES

Programiści AMEplus posiadają bogaty dorobek związany z opracowaniem i uruchomieniem aplikacji przemysłowych baz danych, które są niejednokrotnie wyposażone w funkcje komunikacji z bazami danych systemów informatycznych do planowania zasobów ERP (np. SAP R/3). Opracowane systemy realizują funkcje zarządzania bazami receptur, profili technologicznych oraz funkcje raportowania produkcji. Uruchomione dotychczas systemy spełniają również funkcje zarządzania jakością produkcji, harmonogramowania produkcji oraz zarządzania przeglądami i remontami urządzeń.