ATH Bielsko-Biała


Nauka Innowacje Biznes

AMEplus sponsorem nauki Idea konferencji “Nauka-Innowacje-Biznes” zrodziła się by inspirować lokalne środowiska przedsiębiorców i naukowców do myślenia w perspektywach rozwoju innowacyjności oraz zwiększania efektywności wdrażania nowych technologii. Ma być ona z jednej strony miejscem wysłuchania wykładów osób, które osiągnęły sukces w dziedzinie innowacyjności, jak również stanowić płaszczyznę wymiany poglądów i idei pomiędzy ludźmi nauki a światem biznesu. Konferencja odbyła się 5 grudnia 2016 r. w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jej głównym prelegentem oraz patronem konferencji był Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. AMEplus było jednym z głównych sponsorów tego wydarzenia.