FloVis


Nagrodzeni

Optymalizacja znaczy zysk

W najnowszym kwartalniku grupy kapitałowej KGHM pt: “Fokus” ukazał się artykuł na temat innowacyjnych projektów AMEplus. Systemy optymalizacji sterowania procesami cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku miedziowym. Jak podaje autor artykułu, Katarzyna Sulej-Chhugani, “Platforma Optymalizacji” została nagrodzona najwyższym wyróżnieniem podczas “Targów Wiedzy KGHM”, które odbyły się podczas konferencji TOP 100. W skład Platformy Optymalizacji wchodzą teraz trzy narzędzia oparte o systemy wizyjne, akustyczne i wibracyjne: FloVis przetwarzający obraz piany flotacyjnej; MilVis monitorujący proces mielenia i klasyfikacji urobku; ConVis badający ziarnistość i skład litologiczny urobku. Cały artykuł do pobrania w całości w pliku PDF – Focus2015


Złote Laury dla AMEplus

“Laury innowacyjności” im. Stanisława Staszica w dwóch kategoriach za wdrożenie nowatorskich rozwiązań przyznano KGHM Polska Miedź SA wraz z AMEplus. Była to druga edycja konkursu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Złoty Laur w kategorii “górnictwo i hutnictwo” KGHM otrzymał za projekt “System FloVis – wizyjny system optymalizacji sterowania procesami flotacji w Zakładach Wzbogacania Rud miedzi” realizowany we współpracy z firmą AMEplus Sp. z o.o. w Gliwicach. System, wdrożony w Zakładach Wzbogacania Rud, przetwarza obrazy piany flotacyjnej pozyskiwane przez cyfrowe kamery sieciowe, umieszczone tuż nad jej powierzchnią.  


Złoty Medal dla systemu FloVis

AMEplus otrzymało główną nagrodę – Złoty Medal dla systemu FloVis. Komisja konkursu organizowanego w ramach II Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi na “INNOWACYJNY PRODUKT 2012” przyznała Złoty Medal dla systemu FloVis. Dziękując za wyróżnienie Prezes podkreślił, że przyjmuje nagrodę w imieniu całego zespołu autorskiego złożonego z pracowników ZWR, AMEplus oraz AGH, którzy byli zaangażowani w pracy badawczo-rozwojowej oraz we wdrożenie systemu FloVis.