kruszarka


AMEplus dołączyła do społeczności EIT RawMaterials

Po zakończonej sukcesem realizacji projektu badawczego SYSMEL, prowadzonego wspólnie z przedstawicielami nauki i przemysłu, firma AMEplus kontynuuje poszerzanie swoich działań w zakresie badań i rozwoju. Kolejnym krokiem na tej drodze jest dołączenie do społeczności EIT RawMaterials jako Project Partner, co pozwala na zdobycie doświadczenia w międzynarodowych projektach badawczych. Organizacja EIT RawMaterials została powołana i jest finansowana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii, tworząc obecnie największe konsorcjum sektora surowców mineralnych na świecie. Zrzesza ponad 120 partnerów głównych i stowarzyszonych oraz ponad 180 partnerów projektowych, będących przedstawicielami wiodących branż przemysłu, społeczności uniwersyteckiej oraz instytucji badawczych z ponad 20 krajów UE. Obecność w takiej społeczności daje firmie wyjątkowe możliwości uczestnictwa w innowacyjnych projektach badawczych, tworzenia rozwiązań najbardziej naglących problemów w sektorze surowców, jak również rozszerzenia […]