Lubin


III Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi

AMEplus wzięła udział w organizowanym już po raz trzeci Międzynarodowym Kongresie Górnictwa Rud Miedzi, który odbył się w dniach 16-18 września 2015r. w Lubinie. Wiodącymi tematami Kongresu była problematyka pozyskiwania i udostępniania złóż oraz techniczne, technologiczne i organizacyjne aspekty prowadzenia działalności górniczej. W trakcie obrad prezentowanych zostało 76 referatów podejmujących ważne zagadnienia z zakresu górnictwa rud miedzi. AMEplus na swoim stoisku prezentowało najnowszy system “Platformę Optymalizacji Sterowania Procesami Wzbogacania Rud Miedzi”. Jest to nowoczesna platforma wdrażana obecnie we współpracy z ekspertami KGHM na obiektach ZWR we wszystkich rejonach.   Platforma złożona jest z 3 głównych systemów stosowanych na poszczególnych etapach wzbogacania rudy, są to : FloVis -Wizyjny system optymalizacji sterowania procesami flotacji MillVis – System optymalizacji sterowania pracą młynów w oparciu o parametry […]