Automation and Control Systems

2021

Dwudziestolecie działalności Spółki

AMEplus jest dostawcą kompletnych rozwiązań w zakresie projektowania, programowania i instalacji sprzętu automatyki przemysłowej oraz systemów sterowania. Nasze rozwiązania obejmują wszystkie warstwy hierarchicznych systemów sterowania procesami przemysłowymi, maszynami i liniami technologicznymi.

Zespół AMEplus, liczący w 2021r. ponad 50 osób, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie uruchamiania układów automatyki i systemów sterowania, głównie w przemyśle wzbogacania rud i rafinacji miedzi oraz w przemyśle samochodowym. Doświadczenie i profesjonalizm pracowników AMEplus wykorzystywane są również w wielu innych sektorach, takich jak: przemysł energetyczny, procesy obróbki cieplnej, produkcja chemii budowlanej, obiekty hydrotechniczne.

2021

Dwudziestolecie działalności Spółki

2021

Budowa rurociągu produktów naftowych Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą

Spółka AMEplus realizuje kontrakt jako Podwykonawca w zakresie systemów sterowania układami technologicznymi w Bazie paliw w Boronowie. Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego układu rurociągów produktowych Płock – Koluszki – Boronów w kierunku rafinerii w Trzebini. Z uwagi na realizację instalacji do przesyłu surowców paliwowych oraz możliwość zwiększenia dywersyfikacji ich dostaw, projekt stanowi inwestycję celu publicznego o dużym znaczeniu.

2021

Budowa rurociągu produktów naftowych Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą

2020

96% w zewnętrznym audycie CSR Grupy Volkswagen

W siedzibie firmy AMEplus, na zlecenie Grupy Volkswagen, został przeprowadzony audyt zewnętrzny CSR (Corporate Social Responsibility). AMEplus uzyskała 96% wynik w przeprowadzonym audycie, spełniając wymagania uważane za podstawę w pomyślnych relacjach biznesowych Grupy Volkswagen z jej partnerami. Podstawą przeprowadzonego audytu był Kodeks etyki dla partnerów biznesowych, przygotowany przez Grupę Volkswagen. Kontrola na miejscu jest jedną z części S-Rating, będącej oceną zrównoważonego rozwoju, przydzielaną partnerom grupy VW.

2020

96% w zewnętrznym audycie CSR Grupy Volkswagen

2019

AMEplus dołącza do społeczności EIT RawMaterials jako Project Partner

Organizacja EIT RawMaterials została powołana i jest finansowana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii, będąc obecnie największym konsorcjum sektora surowców mineralnych na świecie. Zrzesza ponad 120 partnerów głównych i stowarzyszonych oraz ponad 180 partnerów projektowych, będących przedstawicielami wiodących branż przemysłu, społeczności uniwersyteckiej oraz instytucji badawczych z ponad 20 krajów UE.

2019

AMEplus dołącza do społeczności EIT RawMaterials jako Project Partner

2018

Projekt badawczy „Operation monitoring of mineral crushing machinery” w ramach EIT RawMaterials

AMEplus jest jednym z sześciu partnerów biorących udział w projekcie „Operation monitoring of mineral crushing machinery” realizowanym w ramach przedsięwzięcia Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii EIT RawMaterials. Liderem projektu jest Tampere University of Technology z Finlandii, a pozostałe jednostki reprezentujące gałąź badawczą w konsorcjum stanowią Politechnika Wrocławska oraz KGHM Cuprum sp. z o.o. Gałąź przemysłu stanowią KGHM P.M. S.A., wnosząc doświadczenie i zasoby klienta końcowego, Metso Minerals Oy, jako dostawca maszyn i technologii oraz AMEplus Sp. z o.o., jako producent i integrator systemów kontrolno-pomiarowych.

2018

Projekt badawczy „Operation monitoring of mineral crushing machinery” w ramach EIT RawMaterials

2018

System sterowania stacją konserwacji zamkniętych profili karoserii

AMEplus uruchamia nowatorski system sterowania dla stacji konserwacji zamkniętych profili karoserii w zakładach ŠKODA w Mlada Boleslav (CZ). W trakcie procesu karoserie są najpierw ogrzewane w piecu, transportowane do stacji, gdzie płynny gorący wosk jest aplikowany poprzez dysze do zamkniętych profili. Nadmiarowy materiał dostaje się do zbiorczego zasobnika, skąd może być ponownie wykorzystany. Po ochłodzeniu na karoserii pozostaje cienka ochronna warstwa stwardniałego wosku. W 2019r. wdrożony zostaje podobny system sterowania w zakładach VW Poznań.

2018

System sterowania stacją konserwacji zamkniętych profili karoserii

2017

Targi AUTOMATICON 2017

AMEplus prezentuje młyn elekromagnetyczny SYSMEL, który jest wynikiem prac B+R dofinansowanych przez NCBiR. Ponadto dużą atrakcją dla zwiedzających targi jest możliwość wykonania portretu przez robota.

2017

Targi AUTOMATICON 2017

2016

Złoty Partner Roku 2016 firmy Astor

W roku 2015 wielkość zamówień realizowanych przez AMEplus osiągnęło bardzo wysoki poziom, co było podstawą do przyznania prestiżowego wyróżnienia "Złoty Partner". Spółka AMEplus wyróżnienie to otrzymuje również w latach 2017, 2019, i 2020, a jako Srebrny Partner zostaje wyróżniona czterokrotnie.

2016

Złoty Partner Roku 2016 firmy Astor

2016

Międzynarodowe Targi MSV Brno 2016

AMEplus prezentuje młyn elekromagnetyczny SYSMEL oraz rozwiązanie zrobotyzowanej usługi skanowania 3D  przy pomocy skanera optycznego, które opracowano we współpracy z firmą Evatronix S.A. tworzącą markę Evixscan 3D.

2016

Międzynarodowe Targi MSV Brno 2016

2015

III Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi w Lubinie

AMEplus prezentuje platformę programową złożoną z  3 głównych systemów stosowanych na poszczególnych etapach wzbogacania rudy:

ConVis – System monitorowania i kontroli pracy taśmociągu, wykorzystujący liniowy skaner laserowy i kamerę wizyjną do pomiarów parametrów pracy oraz stanu taśmociągu transportowego;

MillVis – System optymalizacji sterowania pracą młynów w oparciu o parametry wizyjne produktów i charakterystykę dźwiękową i drganiową młyna;

FloVis – Wizyjny system optymalizacji sterowania procesami flotacji.

2015

III Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi w Lubinie

2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera innowacyjne projekty AMEplus

AMEplus w konkursie Programu Badań Stosowanych zdobywa dofinansowanie projektu pt.: “Układ mielenia surowców mineralnych w młynie elekromagnetycznym wraz z systemem sterowania jego pracą, zapewniający wysoką efektywność technologiczną i niską energochłonność w zastosowaniach mikro i makro-przemysłowych.” Projekt realizowany jest we współpracy z podmiotami: Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki; Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii; Zakład Produkcyjny "Eltraf".

2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera innowacyjne projekty AMEplus

2014-2016

Współpraca z Duerr - sterowanie stacjami czyszczącymi karoserie EMU

W ramach współpracy z firmą Duerr AMEPlus wykonuje oprogramowanie w sterownikach PACSystems Rx3i i Pilz PNOZMulti (2014) / Pilz PSS4000 (2016) oraz systemu wizualizacji Cimplicity do sterowania stacjami czyszczącymi karoserie EMU. Oprogramowanie to w kolejnych latach jest podstawą do uruchomienia kolejnych stacji tego typu.

2014-2016

Współpraca z Duerr - sterowanie stacjami czyszczącymi karoserie EMU

2013

Wyróżnienie “Partner Roku 2013” w Solution Provider Program GE Intelligent Platforms

W wydarzeniu, które ma miejsce w Zakopanem i jest spotkaniem integratorów systemów automatyki, producentów sprzętu OEM oraz firm inżynierskich i projektowych, AMEplus uczestniczy w gronie prawie 40 najlepszych polskich firm integratorskich i otrzymuje z rąk członków Zarządu firmy VIX Automation wyróżnienie "Partnera Roku".

2013

Wyróżnienie “Partner Roku 2013” w Solution Provider Program GE Intelligent Platforms

2013

Nowa siedziba w Gliwicach, przy ul. Starogliwickiej 81

W nowo wybudowanej siedzibie AMEplus ma możliwości wdrożenia długookresowej strategii rozwoju i związanego z nią zwiększenia zatrudnienia. Jej powierzchnia użytkowa wynosi 1200m2, w tym 200m2 powierzchni hali przeznaczonej do produkcji szaf sterowniczych i rozdzielni elektrycznych. Inwestycja jest dofinansowana przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem pt.: "Rozbudowa przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych usług wdrażania systemów sterowania z wykorzystaniem nowoczesnych układów do zbierania pomiarów i metod przetwarzania danych".

2013

Nowa siedziba w Gliwicach, przy ul. Starogliwickiej 81

2012

“LAUR INOWACYJNOŚCI” im. Stanisława Staszica za wdrożenie nowatorskich rozwiązań dla KGHM Polska Miedź S.A. oraz AMEplus Sp. z o.o.

Wyróżnienie przyznane zostaje w drugiej edycji konkursu Naczelnej Organizacji Technicznej za wdrożenie systemu FloVis, jako nowatorskiego rozwiązania w kategorii "Górnictwo i hutnictwo".

2012

“LAUR INOWACYJNOŚCI” im. Stanisława Staszica za wdrożenie nowatorskich rozwiązań dla KGHM Polska Miedź S.A. oraz AMEplus Sp. z o.o.

2012

II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi

Na stoisku wystawowym AMEplus zaprezentowało innowacyjne rozwiązania wdrożone w następujących Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. :

Zakład Górniczy: iDotra – Oprogramowanie do diagnostyki podziemnego systemu radiokomunikacji trunkingowej iDOTRA;

Zakład Hydrotechniczny: Datalogger VWS (Vibrating Wire Sensor) – koncentrator pomiarów z czujników strunowych, stosowanych w pomiarach geotechnicznych;

Zakład Wzbogacania Rud: FloVis – Wizyjny System Optymalizacji Sterowania Procesami Flotacji oraz SAIM – System Analizy i Modelowania Procesów wzbogacania rud miedzi;

Huty Miedzi: SOS PE – System Operatywnego Sterowania Procesami Elektrorafinacji Miedzi na Wydziałach Elektrorafinacji oraz TermoVis – System Termowizyjny do Kontroli Procesu Elektrorafinacji Miedzi.

Komisja konkursu na “INNOWACYJNY PRODUKT 2012” przyznała Złoty Medal dla systemu FloVis.

2012

II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi

2011-2014

Współpraca z firmą Duerr - sterowanie zrobotyzowanymi stacjami lakierniczymi oraz stacjami odmuchującymi karoserie BlowOff

W ramach współpracy z firmą Duerr AMEplus wykonuje oprogramowania w sterownikach PACSystems Rx3i i Pilz PSS3000oraz systemu wizualizacji Cimplicity do sterowania zrobotyzowanymi stacjami lakierniczymi z robotami Duerr z kontrolerami EcoRPC2. Oprogramowanie to w kolejnych latach jest podstawą do uruchomienia 7 zrobotyzowanych stacji lakierniczych z robotami lakierującymi wnętrza karoserii. W każdej stacji było do 8 robotów lakierujących oraz do 10 robotów wspomagających - handlerów. W ramach współpracy AMEPlus wykonuje również oprogramowania w sterownikach PACSystems Rx3i i Pilz PNOZMulti oraz systemu wizualizacji Cimplicity do sterowania stacjami odmuchującymi karoserie BlowOff. Oprogramowanie to w kolejnych latach jest podstawą do uruchomienia kolejnych stacji tego typu.

2011-2014

Współpraca z firmą Duerr - sterowanie zrobotyzowanymi stacjami lakierniczymi oraz stacjami odmuchującymi karoserie BlowOff

2011

Dziesięciolecie działalności Spółki

W AMEplus pracuje ponad 30 doświadczonych specjalistów. Bazując na najnowocześniejszych technologiach i zaawansowanej wiedzy z zakresu analizy systemowej i optymalizacji sterowania, zrealizowaliśmy ponad 200 projektów. Z naszych usług korzysta blisko 150 firm w kraju i za granicą. Strategia rozwoju produktów wspierana jest przez nakłady inwestycyjne na badania i rozwój.

2011

Dziesięciolecie działalności Spółki

2010

System sterowania próbami w Laboratorium Pełzania w Instytucie Metalurgii Żelaza

Wdrożenie systemu sterowania próbami pełzania oraz kontroli, zbierania, przetwarzania i wizualizacji danych zapewnia zarządzanie przeprowadzanymi długotrwałymi próbami pełzania na 80 stanowiskach.

2010

System sterowania próbami w Laboratorium Pełzania w Instytucie Metalurgii Żelaza

2008

System SOS-PE - System sterowania i kontroli procesu elektrorafinacji miedzi

System SOS-PE dla Wydziału Elektrorafinacji w Hucie Miedzi "Legnica" realizowane jest w ramach Konsorcjum z firmami: AUTOMATYKA-MIEDŹ oraz ELSUR. Założenia projektowe dla systemu opracowano na bazie doświadczeń AMEplus we wdrażaniu podobnych systemów w Wydziałach Elektrorafinacji Huty Miedzi "Głogów".

2008

System SOS-PE - System sterowania i kontroli procesu elektrorafinacji miedzi

2007

ATS4 - Advanced Timetabling Solutions - System Planowania Zajęć

System ATS4 został oparty o najnowsze technologie informatyczne z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji i dzięki temu spełnia znakomicie zadanie usprawnienia procedur planowania, modyfikacji i udostępniania planów zajęć. System zrealizowano na zlecenie Politechniki Śląskiej pt.:"Wykonanie i wdrożenie oprogramowania wspomagającego układanie oraz prezentację harmonogramu zajęć".

2007

ATS4 - Advanced Timetabling Solutions - System Planowania Zajęć

2006

Współpraca z firmą ELTERMA S.A. w zakresie sterowania procesami obróbki termicznej metali

W ramach współpracy realizowane są projekty w Polsce i na terenie Rosji. ELTERMA posiada duże doświadczenie w zakresie projektowania i dostawy linii obróbki cieplnej metali i jest jednym z większych polski producentów urządzeń i agregatów do wyposażenia tych linii.

2006

Współpraca z firmą ELTERMA S.A. w zakresie sterowania procesami obróbki termicznej metali

2005

Realizacja projektów w BMW Manufacturing Co. LLC, Południowa Karolina, USA

AMEplus rozpoczyna realizację projektów oprogramowania i uruchomienia stacji robotów w spawalni karoserii na zlecenie BMW Manufacturing.

2005

Realizacja projektów w BMW Manufacturing Co. LLC, Południowa Karolina, USA

2005

Współpraca z firmą RAFIZ przy uruchomieniach systemów sterowania liniami do produkcji chemii budowlanej

Systemy sterowania tymi liniami zapewniają sporządzanie mieszanin wieloskładnikowych chemii budowlanej według wybranych receptur. Firma RAFIZ z Wierzbic specjalizuje się w projektowaniu i budowie linii technologicznych do produkcji chemii budowlanej i gospodarczej. AMEplus uruchamia systemy sterowania takimi liniami dla szeregu Inwestorów: ALPOL w Końskich, KREISEL w Ujeździe i Będzinie, QUICK-MIX w Rawie Mazowieckiej, Caparol oraz w zakładach na Litwie i Ukrainie, w Rumunii i Kazachstanie oraz w Azerbejdżanie.

2005

Współpraca z firmą RAFIZ przy uruchomieniach systemów sterowania liniami do produkcji chemii budowlanej

2005

System ASTKZ (Automatyczny System Technicznej Kontroli Zapory)

System ASTKZ wdrożony na obiekcie hydrotechnicznym Zbiornika Wodnego "Wióry" w miejscowości Doły Biskupie w woj. świętokrzyskim we współpracy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budownictwa Górniczego "Budokop" w Mysłowicach jest systemem udostępniania przez serwer Internetowy zebranych danych z sieci pomiarowej zbiornika i zapory wodnej. Systemy ASTKZ w późniejszych latach wdrażane są na obiektach hydrotechnicznych Elektrowni Wodnych: Lubachów, Pilchowice oraz Dychów.

2005

System ASTKZ (Automatyczny System Technicznej Kontroli Zapory)

2005

Nowa siedziba w Gliwicach, przy ul. Żernickiej 35

Po przebudowie budynku i adaptacji jego otoczenia AMEplus przeprowadza się do własnego lokum o powierzchni użytkowej 550m2. Spółka kontynuuje działalność w nowej wyremontowanej siedzibie, w lepszych warunkach lokalowych do pracy biurowej i montażu szaf sterowniczych.

2005

Nowa siedziba w Gliwicach, przy ul. Żernickiej 35

2004-2010

Współpraca z firmą Duerr - sterowanie zrobotyzowanymi stacjami aplikacyjnymi

W ramach współpracy z firmą Duerr AMEplus wykonuje oprogramowania w sterownikach PACSystems Rx7i i Pilz PSS3000 oraz systemu wizualizacji Cimplicity do sterowania zrobotyzowanymi stacjami aplikacyjnymi z robotami Kuka i z kontrolerami VKRC2 oraz EcoRPC. Oprogramowanie to w kolejnych latach jest podstawą do uruchomienia 8 zrobotyzowanych stacji aplikacyjnych.

2004-2010

Współpraca z firmą Duerr - sterowanie zrobotyzowanymi stacjami aplikacyjnymi

2003-2010

Rozpoczęcie współpracy z firmą Duerr - sterowania zrobotyzowanymi stacjami lakierniczymi

AMEplus wykonuje oprogramowanie w sterownikach PACSystems Rx7i i Pilz PSS3000 oraz systemu wizualizacji Cimplicity do sterowania zrobotyzowanymi stacjami lakierniczymi z robotami Duerr z kontrolerami RC2. Oprogramowanie to w kolejnych latach jest podstawą do uruchomienia 8 zrobotyzowanych stacji lakierniczych malujących zarówno w stacjach Stop&Go jak i podczas ruchu karoserii.

2003-2010

Rozpoczęcie współpracy z firmą Duerr - sterowania zrobotyzowanymi stacjami lakierniczymi

2002-obecnie

Rozwój systemu KIS w zakładach Skoda Auto Mlada Boleslav

AMEplus rozpoczyna prace rozwojowe nad systemem KIS (Karossen Informations System) zarządzania przepływem materiału w lakierni karoserii w zakładach Skoda Auto Mlada Boleslav. Rozwój i rozbudowa systemu są kontynuowane zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami klienta.

2002-obecnie

Rozwój systemu KIS w zakładach Skoda Auto Mlada Boleslav

2002

Początek współpracy z DUERRPOL

Złożone i odpowiedzialne zadanie uruchomienia pięciopozycyjnej windy w lakierni VW Poznań zlecone przez DUERRPOL wykonane zostaje w ciągu zaledwie trzydniowej przerwy produkcyjnej. Projekt ten jest początkiem wieloletniej współpracy z firmą DUERRPOL przy realizacji projektów w branży AUTOMOTIVE.

2002

Początek współpracy z DUERRPOL

2002

Projekty dla Thomson multimedia w Piasecznie

AMEplus realizuje szereg projektów dla Thomson multimedia Piaseczno w zakresie sterowania produkcją lamp kineskopowych, w tym sterowanie wtapiarką anod na linii stożków kineskopowych oraz linią RFSK usuwania przez HV zanieczyszczeń w lampach.

2002

Projekty dla Thomson multimedia w Piasecznie

2002

Sterowanie produkcją w zakładach AUTOMOTIVE

Od początku działalności Spółka realizuje projekty w zakładach ŠKODA w Mlada Boleslav (CZ). Doświadczenia te są podstawą realizacji projektów w wielu innych zakładach AUTOMOTIVE: Volkswagen Poznań, Września, Wolfsburg (DE), Szanghaj i Changchun (Chiny), BMW Manufacturing Co. (SC, USA), GM Opel Gliwice, FIAT Tychy, Hyundai Nošovice (CZ), Kia Žilina (SK), Mercedes Vitoria (ES).

2002

Sterowanie produkcją w zakładach AUTOMOTIVE

2001

Rozpoczęcie działalności Spółki

24 marca 2001r. Spółka AMEplus rozpoczyna działalność w wynajmowanych pomieszczeniach (100m2) w Gliwicach przy ul.Wieczorka 28 (obecnie Siemińskiego). Stan wyposażenia to kilka biurek i zakupione w leasingu 4 laptopy. Pierwsze projekty są realizowane w Zakładach ŠKODA w Kvasinach (CZ) i w RAFAKO w Raciborzu.

2001

Rozpoczęcie działalności Spółki