Wiedza


Projekty innowacyjne

FloVis

System wizyjny do przetwarzania obrazu piany flotacyjnej pozyskanego przez cyfrowe kamery sieciowe, umieszczone nad powierzchnią piany flotacyjnej. Wynikiem działania algorytmów przetwarzania obrazów są wartości parametrów charakteryzujących pianę flotacyjną. Parametry te określają strukturę, zmienność, prędkość spływania, przeźroczystość piany oraz udział poszczególnych kolorów w skali RGB oraz HSV. Na podstawie wyznaczonych wartości parametrów wizyjnych ocenia się i modyfikuje wielkości sterujące przebiegiem procesu flotacji.

FloVis

 

Datalogger

Nowym produktem firmy AMEplus jest Datalogger (Datalogger for Vibrating Wire Sensor Signals with Dedicated Spectrum Analyzer) z oprogramowaniem dedykowanego analizatora widmowego, przeznaczony jest do zbierania pomiarów sygnałów z czujników strunowych, które stosuje się w pomiarach geotechnicznych.

 

Vision Systems

Nową specjalnością AMEplus są przemysłowe systemy analizy i obróbki obrazu MV (Machine Vision) oraz usługi w zakresie projektowania i oprogramowania stacji robotów zintegrowanych z systemami sterownikowymi PLC i z systemami SCADA. AMEplus projektuje systemy wizyjne 2D oraz 3D, w tym również systemy oparte o kamery termowizyjne IR, jak również o kamery, które wykorzystują własne procesory sygnałowe do szybkiego przetwarzania obrazów.

Automat spawalniczy

Oferta AMEplus obejmuje dostawę, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji całych linii do produkcji ścian membranowych (szczelnych) stosowanych w kotłach energetycznych, w tym m.in. automatów spawalniczych, kalibrowarek płaskowników, jak również giętarek tych ścian. Sterowanie automatem zapewnia sterownik PLC połączony siecią sterownikową z przemiennikami częstotliwości w układach zasilania napędów transportu spawanych ścian oraz podajników drutu spawalniczego.

AMESITE

Narzędzie programowe do wykonania i uruchomienia aplikacji systemów wizualizacji, monitorowania oraz zbierania i przetwarzania danych pomiarowych różnego rodzaju obiektów, jak również aplikacji do ich zdalnego sterowania z wykorzystaniem przeglądarek internetowych.

AMETYST

System identyfikacji i pozycjonowania osób oraz urządzeń technicznych dla Zakładów Górniczych. Ametyst komunikuje się z radiowymi czytnikami znaczników ATR (Active Tag Reader), które czytają i zapamiętują adresy znaczników.

ATS4

Advanced Timetabling Solutions, to nowoczesny system informatyczny przeznaczony do układania planów zajęć i zarządzania zasobami uczelni oraz szkół

Certyfikaty

Wieloletnie doświadczenie firmy AMEplus w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu zaawansowanych systemów sterowania pozwala postrzegać zespół AMEplus jako zaufanego partnera, którego profesjonalizm potwierdzają certyfikaty.

Książki

Programowanie sterowników PLC
T.Legierski, J.Kasprzyk, J.Wyrwał, J.Hajda
Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego

Pierwsza w Polsce książka poświęcona programowaniu sterowników PLC powstała w wyniku realizacji w ramach europejskiego programu dydaktycznego TEMPUS projektu dotyczącego komputerowych systemów sterowania.

Programowanie Systemów SCADA
Ryszard Jakuszewski
Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego

Systemy SCADA znajdują one powszechne zastosowanie w przemyśle i szybko się rozwijają. Książka zawiera liczne przykłady aplikacji sterowania i wizualizacji sporządzone w systemie FIX32firmy Intellution.

Programowanie Systemów SCADA cz. 2
Ryszard Jakuszewski
Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego

Książka zawiera liczne przykłady aplikacji sterowania i wizualizacji sporządzone w systemie Proficy HMI/SCADA iFIX 4.0. W książce omówiono zagadnienia animacji obiektów, narzędzia i metody tworzenia ekranów synoptycznych, wykresy czasowe w czasie rzeczywistym itp.

Programowanie sterowników przemysłowych
Jerzy Kasprzyk
Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego

Autor, wykorzystując doświadczenia zebrane przez lata prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz kursów specjalistycznych, przedstawił przejrzystą koncepcję programowania sterowników PLC, opartą na zaleceniach i definicjach wprowadzonych w normie IEC 61131.

Automated Timetabling via Constraint Programming
Wojciech Legierski
Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego

Programowanie z ograniczeniami, wspomagane przez dedykowaną strategię dystrybucji oraz dedykowane metody poszukiwania lokalnego, pozwoliło efektywnie rozwiązać dwie kategorie rzeczywistych problemów planowania zajęć.