Wiedza


Projekty innowacyjne

FloVis

System wizyjny do przetwarzania obrazu piany flotacyjnej pozyskanego przez cyfrowe kamery sieciowe, umieszczone nad powierzchnią piany flotacyjnej. Wynikiem działania algorytmów przetwarzania obrazów są wartości parametrów charakteryzujących pianę flotacyjną. Parametry te określają strukturę, zmienność, prędkość spływania, przeźroczystość piany oraz udział poszczególnych kolorów w skali RGB oraz HSV. Na podstawie wyznaczonych wartości parametrów wizyjnych ocenia się i modyfikuje wielkości sterujące przebiegiem procesu flotacji.

Pobierz broszurę FloVis

FloVis

Vision Systems

Nową specjalnością AMEplus są przemysłowe systemy analizy i obróbki obrazu MV (Machine Vision) oraz usługi w zakresie projektowania i oprogramowania stacji robotów zintegrowanych z systemami sterownikowymi PLC i z systemami SCADA. AMEplus projektuje systemy wizyjne 2D oraz 3D, w tym również systemy oparte o kamery termowizyjne IR, jak również o kamery, które wykorzystują własne procesory sygnałowe do szybkiego przetwarzania obrazów.

Certyfikaty

Wieloletnie doświadczenie firmy AMEplus w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu zaawansowanych systemów sterowania pozwala postrzegać zespół AMEplus jako zaufanego partnera, którego profesjonalizm potwierdzają certyfikaty.