Złoty Medal dla systemu FloVis


AMEplus otrzymało główną nagrodę – Złoty Medal dla systemu FloVis.

Komisja konkursu organizowanego w ramach II Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi na “INNOWACYJNY PRODUKT 2012” przyznała Złoty Medal dla systemu FloVis. Dziękując za wyróżnienie Prezes podkreślił, że przyjmuje nagrodę w imieniu całego zespołu autorskiego złożonego z pracowników ZWR, AMEplus oraz AGH, którzy byli zaangażowani w pracy badawczo-rozwojowej oraz we wdrożenie systemu FloVis.