Złote Laury dla AMEplus


laur1

“Laury innowacyjności” im. Stanisława Staszica w dwóch kategoriach za wdrożenie nowatorskich rozwiązań przyznano KGHM Polska Miedź SA wraz z AMEplus. Była to druga edycja konkursu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

laur2

Złoty Laur w kategorii “górnictwo i hutnictwo” KGHM otrzymał za projekt “System FloVis – wizyjny system optymalizacji sterowania procesami flotacji w Zakładach Wzbogacania Rud miedzi” realizowany we współpracy z firmą AMEplus Sp. z o.o. w Gliwicach. System, wdrożony w Zakładach Wzbogacania Rud, przetwarza obrazy piany flotacyjnej pozyskiwane przez cyfrowe kamery sieciowe, umieszczone tuż nad jej powierzchnią.